O nás

Životnost Vaší matrace nezávisí pouze na výrobci, nýbrž i na pečlivém zacházení během jejího používání a také na použití správného lamelového roštu.

Lamelový rošt

Poškození matrací vzniká často použitím nevhodného lamelového roštu nebo tím, že pod matrací žádný není. Doporučená vzdálenost mezi lamelami činí 20-40 mm

Matrace a lůžko

Vložená matrace musí mít rozměr minimálně o 10 mm menší v šířce i délce, než je lehací plocha lůžka, pro umožnění navlečení lůžkovin - úhrnem maximálně 20 mm, dle ČSN EN 1334 do tolerance výšky matrace ±10 mm nebo 10 % rozměru.

Dopravou nebo skladováním se rozměry matrace mohou změnit. S matrací je proto třeba silně „zatřepat“ nebo ji vytažením dostat do původního tvaru, pokud se objeví odchylky v rozměru.

Zápach matrace

Matrace se dodávají z hygienických důvodů v neprodyšném balení. Po vybalení z folie může matrace vykazovat eventuelně zvláštní „zápach“, jako i u jiných nových výrobků po jejich rozbalení. Toto není na závadu a nemá vliv na zdraví člověka. Výše uvedenou skutečnost necháváme prověřovat pravidelně renomovaným institutem. Je potřeba dostatečným způsobem matraci provětrat. Po několika dnech tento „zápach“ zeslábne nebo zmizí.

Výška matrace

Objem čalouněné vrstvy klesá v průběhu prvních týdnů používání na namáhaných místech (např. v pánevní oblasti). Norma DIN EN 1334 připouští ztrátu na výšce matrace až do 10%.

Ztráta tvrdosti a lehké proležení

Jádra matrací se mají přizpůsobit tvaru těla a poskytnout mu tak optimální podpěru.

V prvních týdnech „asimilace“ těla a matrace může docházet k nepatrným ztrátám tvrdosti matrace. Dále je možné vytváření lehkého proležení v pánevních partiích. Uživatelské vlastnosti matrace, zejména podpěra těla tím nejsou porušeny. Obraťte se prosím na Vašeho prodejce až poté, když hloubka proležení vykazuje více než 15 mm (je potřeba položit napříč matrací koště nebo dlouhou vodováhu a změřit vzdálenost ke dnu proležení).

Větrání a otáčení matrací

Vaši postel denně provětrejte a často matraci obracejte ( z jedné strany na druhou nebo hlavovou částí proti nožní). Nepoužívejte prosím postranní úchyty matrací trhavými pohyby, mohlo by dojít k vytržení látky nebo ozdobných švů. Vytvoření případných fleků od vlhkosti nebo plísně zabráníte nejspolehlivěji dobrým větráním při pokojové teplotě od 14 do 20 st. C a relativní vlhkostí 40-60%.